Akron je volné sdružení amatérských i profesionálních historiků, kronikářů, rodopisců, genealogů, sběratelů historických předmětů, fotografií a podobných z celé České republiky i ze zahraničí.


Název Akron je vlastně zkratkou počátečních písmen zájmových oborů členů sdružení a lokalit, ze kterých členové sdružení jsou, a o které místní oblasti se zajímají: A – archiváři a historici z celé České republiky i zahraničí; K– kronikáři; R – rodopisci;O – Orlických hor; N – Náchoda, Rychnova nad Kněžnou a blízkých i vzdálených oblastí těchto měst.
Počátkem toho, než volné sdružení Akron vzniklo, bylo podle Rychnovského deníku z 9.7.2011 zcela náhodné setkání Milana Prázy z Rovného na počátku roku 2009 při čekání na autobus na zastávce v Dobrušce se Zdenou Hartmanovou. Oba mají stejného koníčka, a to sestavování rodokmenů s historií svých rodů, stejné zájmy mají také někteří jejich známí. Vzešel nápad, že počátkem července roku 2009 se sejdou s asi deseti přáteli v salonku hotelu Zlatý potok v Kounově nedaleko od Dobrušky. Přitom došlo k překvapení, kdy tito lidé dvojici požádali, jestli by s sebou mohli přivést další své přátele se stejnými zájmy.
Jak se postupně řada těchto lidí rozrůstala, bylo zřejmé, že salonek pro všechny kapacitou stačit nebude. Proto Hartmanová v hotelu zamluvila sál. Výsledkem byl dne 11. července 2009 první ročník setkání kronikářů a všech, kteří se zajímají o genealogii a rodokmeny. Druhý ročník se konal opět za velkého zájmu 10. července 2010 se opět v hotelu Zlatý potok v Kounově Zájemci o činnost sdružení jsou nejen z okresů Rychnov nad Kněžnou a Náchod, ale i z celé České republiky a zahraničí.
Tak vzniklo rovněž nové logo Akronu. Jelikož i minulý ročník měl mezi účastníky velký ohlas, vznikl nápad, že by se tato setkání mohla konat alespoň jednou ročně, a sice tradičně vždy některou ze sobot v první polovině července.
Nejinak tomu bude i u příležitosti letošního třetího ročníku setkání, které se uskuteční znovu na stejném místě 9.7.2011.
Na programu jsou informace o volném sdružení Akron, o historii autobusové dopravy v Orlických horách, o holocaustu na Orlickoústecku nebo vzájemná výměna nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska. Hosty setkání jsou také profesionální historici, archiváři, zástupci redakce sborníku Rodným krajem a další.