Účast v soutěži Vesnice roku 2011 znamenala pro malou obec Mokré velký úspěch, a to v získání Modré stuhy za společenský život v obci Královéhradeckého kraje.
„Dne 22.6.2011 navštívila hodnotící komise Vesnice roku 2011 naši obec. Svítilo sluníčko a tak se naše obec mohla představit v barvách letního dne….komise si projela celou obec, prohlédla si nově zrekonstruovaný obecní úřad, knihovnu, nejvíce času strávila ve společenském klubu při výstavě kroniky a prezentace života obce. Naše obec patřila k posledním štacím, které komise navštívila, a tak jsme se již druhý den dozvěděli, že Mokré obstálo v konkurenci mezi dalšími 38 obcemi Královéhradeckého kraje“.
Co je to Modrá stuha? Ocenění za společenský život
Ocenění zpravidla obec získává jako celé společenství, nejen jako samospráva. Znakem společenského života vesnice je mj. to, že jej vytvářejí lidé nejen pro ostatní, ale i pro sebe. V oceněné obci bývá řada spolků tradičních i novodobých, udržují se a obnovují tradice a obyčeje. V ocenění je důležitá péče o duchovní hodnoty obce a návaznost na tradice. Pro posouzení kontinuity společenského života jsou důležité obecní kroniky, autentické akce a dokumenty obce. (zkráceno, zdroj web Vesnice roku).

Kronikářka obce prezentovala obec výstavou přílohových kronik z let 1997 – 2010. A bylo rozhodně na co se koukat, spousty fotografií, plakátů, pozvánek, diplomů, pamětních listin obce novým občánkům, domovské listy, čestné občanství….a mnoho dalších dokumentů ze života obce, knihovny a výtvarného klubu dětí a mládeže. K dispozici byly i kopie starých kronik, vydané knihy, pohledy apod.

„Příprava byla opravdu náročná, na instalaci výstavy se podílelo několik lidí. Jejich práce se ale vyplatila. Modrá stuha je oceněním všem, kterým na naší obci záleží, kteří se podílejí na společném životě, na tom, aby naše obec byla krásná, stále živá a veselá“.

Informace poskytla Dagmar Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré