V rámci cyklu Folklorika uvedla Česká televize na programu ČT 2 v sobotu 7. dubna 2018 pořad s názvem „Malé velké dějiny.“ Režisér I. Bystřičan se v 28 minutách věnoval kronikám a kronikářům v České republice a připomenul neoddiskutovatelnou roli nás všech, kteří kroniky vedeme a události zapisujeme.

V pořadu vystupují Jiří Voitsch – etnolog a historik, Martin Šikula – kronikář obce Bohuňov, Rudolf Votruba – kronikář obce Sazená, Pavel Buchtele – archivář Státního okresního archivu Praha – západ,  Václav Kratochvíl – kronikář Dobřichovic, Irena Nedomová – kronikářka Příbora, Marie Kopřivová – kronikářka Berouna, Jiří Macek – kronikář Průhonic.

Pořad si můžete prohlédnout zde:  http://www.ceskatelevize.cz/porady/1102732990-folklorika/417236100141011-male-velke-dejiny/

(odkaz je platný a funkční k 9. 4. 2018)

 

V popisu pořadu je uvedeno:

Obecní kroniky propojující historický společenský a politický kontext s dějinami každodennosti obce jsou mnohdy unikátními lidovými uměleckými díly. Režie I. Bystřičan.

Obecní kronika, dříve rovněž pamětní kniha obce, je letopisecké dílo zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím. Nabývá mnoha forem – často je psána ručně, doplňována vlastnoručními ilustracemi. Pamětní zápisy a knihy vedlo mnoho měst a městeček již před více staletími. Pokynem z roku 1835 bylo přímo uloženo, aby v každém městě a obci s právem trhu v českých zemích byla zavedena kronika. Po vzniku Československa uložil v roce 1920 obcím založit a vést kroniku přímo zákon. Na tom se do dnešní doby nic nezměnilo… Podle odborníků-archivářů má i v dnešní vysoce technizované, digitalizované i elektronizované době přemíry informací smysl touto zdánlivě archaickou formou zaznamenávat dění ve městech a obcích v podobě kronik, které se stávají zhmotnělou pamětí míst. Dohromady lokální kroniky na pozadí velké kolektivní historie vytvářejí zběsilý osobní kolotoč dějin, který roztáčí každý kronikář svou náturou, pohledem a stylem.