Lípy na výročí vzniku republiky jsou u nás sázeny od roku 1918. Jen malé procento z nich se těší všeobecné známosti. Jsou to především ty dřeviny, které mají u sebe umístěné stabilní označení hlásající jejich poselství. 
O dalších význačných lípách se dozvídáme prostřednictvím pamětníků, kronikářů či aktivních občanů, kteří se rádi podělí o svá zjištění.
Na velkou skupinu lip republiky se v průběhu let zapomnělo. Tam kde lidská paměť již nesahá a naši předkové nebyli sdílní, nastupují kroniky a kronikáři, kteří pečlivým studiem mohou znovuobjevit tyto význačné stromy zasluhující si pozornost, úctu a ochranu. 

V řadě dalších případů došlo vlivem rozvoje dopravy, změn podmínek prostředí i lidskou zlovůlí spojenou s nerespektováním a utiskováním dřevin v centrech sídel k jejich odumření.
Na tyto stromy se již můžeme dívat jen na fotografiích. Jejich silné poselství se nenávratně ztratilo.
Stále je však mnoho lip, které možná i díky krátkodobé anonymitě můžeme obdivovat i nyní. V průběhu mapování lip republiky se ukazuje, jak veliký vliv má umístění stromu, jeho správná výsadba, dobré přírodní podmínky a samozřejmě důležitost stabilního označení či provedená instalace plůtků a ohrádek po výsadbě.
Dobové fotografie jsou vítaným pomocníkem
K určení přesné polohy význačných lip napomáhají historické fotografie. Ty dávají zároveň přehled o průběhu celé výsadby. Oku fotografa například neuniklo sázení tří skautských jubilejních lip v Mělníce nedaleko nemocnice, které proběhlo 28. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku Československé republiky. Tyto lípy jsou dnes lokální dominantou.
Objevili jste u vás také lípu, která připomíná vznik republiky či naši národní svobodu a demokracii? Dejte nám prosím vědět prostřednictvím webu www.lipyrepubliky.cz nebo na e-mail info@lipyrepubliky.cz.
Těšíme se na vaše tipy. 

Aleš Rudl
projekt Lípy republiky

Foto: Vladimír Tomša

 

Zpravodaj Kroniky a kronikáři je mediálním partnerem projektu Lípy republiky.