Před dvaceti lety byl městským úřadem osloven J. J. Turek, zda by se neujal psaní kroniky. Souhlasil, i když jediná zkušenost spočívala ve vedení rodinných záznamů. Ačkoliv neabsolvoval výtvarné vzdělání, umí výborně a věrohodně zachycovat jak historické památky, tak postavy. Text tvoří písmem, které částečně připomíná německý kurent, ale přitom je česky srozumitelné. Také po stránce obsahové jsou zaznamenávány nejdůležitější události města
pro budoucnost.

Protože se zúčastňoval J. J. Turek setkání kronikářů a nechával nahlédnout do svých kronikářských záznamů, brzy se stal známým. V soutěžích o nejlépe vedený zápis byl většinou nejlepší. Začal se objevovat na setkáních mimo Cheb. Poprvé jsem poznal pana J. J. Turka na konferenci kronikářů asi před dvěma roky v Lysé nad Labem. Tam svým dílem vzbuzoval úctu. Skromně mi prozradil, že je zván do sousedního Německa a že přítomné učí psát ozdobným písmem.

Do 1. pracovního setkání ve Státním oblastním archivu v Praze 4 Na Chodovci bylo zařazeno vyhodnocení kronik. Sešlo se jich jedenáct a porotu tvořilo přes dvacet účastníků z celé ČR. Anonymním hlasováním zvítězila Chebská kronika.

Jaromír Košťák