Archeologický informační systém České republiky se stal partnerem Týdne pro Digitální Česko, který proběhne v týdnu 20.–24. 11. 2023 v různých koutech ČR, ale i online. Letošní ročník je ve znamení rozvoje digitálních dovedností pro všechny bez ohledu na věk či zaměření.

Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i. si pro všechny zájemce připravil webinář na téma Digitální archeologie: Odhalte stopy minulosti v krajině. Digitální data a datové zdroje jsou nedílnou součástí současného světa. Při vyhledávání informací však často narážíme na roztříštěnost těchto zdrojů, a to i v rámci jednotlivých vědních oborů. Archeologický informační systém ČR je platformou, která spojuje digitální zdroje o české archeologii na jednom místě a zpřístupňuje je tak široké veřejnosti.

Během online workshopu se dozvíte, jak používat nástroje Archeologického informačního systému ČR, které můžete využít z pozice jak zájemce o historii svého bydliště, studenta, amatérského archeologa nebo třeba stavebníka/developera. Naučíte se pracovat s digitálními zdroji týkajícími se archeologického kulturního dědictví. Nově nabyté znalosti si budete moci vyzkoušet v průběhu webináře prostřednictvím drobných soutěží, ve kterých můžete získat tematické ceny.

Zajímá vás, jaké archeologické výzkumy se odehrály ve vašem okolí v minulosti i nedávno a co se při nich zjistilo? Které jsou ty archeologicky nejatraktivnější lokality v ČR k navštívení? Kde najdete svého nejbližšího archeologa? V průběhu webináře získáte odpovědi nejen na tyto otázky.

Webinář se uskuteční dne 23. listopadu 2023 od 17:00 na platformě Zoom, připojíte se prostřednictvím odkazu:

https://cesnet.zoom.us/j/92109711791?pwd=bTBNcThEeFI2alZ4N0JxbkY1czQ2dz09

Registrace na webinář je dobrovolná, avšak vítaná na odkazu: https://forms.gle/CTi1pdHdVHR41KdJ7

Pokud by vás zajímala celá nabídka kurzů v rámci Týdne pro Digitální Česko, najdete je na odkazu:

https://budoucnostjedigitalni.gov.cz/#akce

 

Mgr. Zuzana Kopáčová

Archeologický ústav AV ČR Brno, v. v. i.