V listopadu roku 2023 vydala Obec Rohle knihu nazvanou Historie obce Janoslavice od autora Luboše Berky. Historie obce je popsána na celkem 136 stranách, součástí jsou barevné i černobílé fotografie. Kniha vyšla nákladem 200 kusů a zakoupit si ji můžete na Obecním úřadě v Rohli za cenu 250 Kč.

Janoslavice jsou od roku 1976 místní částí Obce Rohle (okres Šumperk, Olomoucký kraj) a v současné době čítají celkem 128 obyvatel v 71 domech.

Původní název byl Svinov. Obec byla nejspíš založena ve 14. století. První písemná zmínka o Svinově je v dokumentech Úsovského panství v roce 1340. Až roku 1513 se dostal Svinov natrvalo k panství Zábřeh. Po třicetileté válce, dle lánového rejstříku z roku 1677, tu bylo celkem 22 usedlíků. V roce 1834 měl Svinov dokonce 626 obyvatel a 79 domů. Byla to typicky zemědělská obec. Za druhé světové války tu odbojoví pracovníci spolupracovali s partyzánskou skupinou z nedaleké Hrabové. Po roce 1945 se část rodin odstěhovala do okolních obcí a stále více zdejších obyvatel nacházelo zaměstnání v továrně železáren a drátoven v sousední obci Kamenná. V roce 1976 byly Janoslavice administrativně připojeny k Rohli.

Název Svinov nesla obec do roku 1904, kdy ji místní občané spolu s představiteli obce nechali přejmenovat na Janoslavice. Ze starých kronik víme, že obyvatelé Svinova byli převážně české národnosti. Obec se mohla chlubit krásnou starou češtinou psanou jak v kronice obecní, tak v kronice školní. Panu Janu Mikyskovi, nadučiteli na odpočinku, se dosavadní název obce Svinov nelíbil. Svého času došel na místní hasičský sbor dopis adresovaný „Slavnému hasičskému sboru ve Svině“. To Jana Mikysku přimělo, aby pohnul se zdejším obecním výborem a o změně názvu obce proběhla společná debata. V sezení obecního výboru navrhovali starší páni názvy: Janov, Janovice. Pan Jan Nikl navrhl Janoslavice nebo Janolice. Zůstalo při Janoslavicích. Jméno obce bylo odvozeno od jména Jan, neboť toto jméno v obci převládalo. Žádost o změně názvu obce sepsal Jan Mikyska a podána byla 24. května 1903, žádosti bylo vyhověno. Představenstvo dalo nový název obce Janoslavice veřejně vyhlásit bubnem. Změna názvu obce Svinov na Janoslavice začala úředně platit od 1. března 1904. Nové jméno mělo upomínati na Jana a jeho oslavu.

Autor knihy Luboš Berka je rodákem z Janoslavic. Myšlenku na sepsání knihy o své rodné vísce nosil několik let. V usilovné mravenčí práci vytrval a kniha je na světě. Jak píše on sám v úvodním sloupku „To vše pro lásku k rodné dědině“. Vydanou knihu věnoval všem rodákům, spoluobčanům, chalupářům, chatařům, kteří se do Janoslavic přistěhovali a našli zde svůj domov a všem těm, kteří mají rádi historii zdejšího kraje. Sepsány jsou nejdůležitější a nejzajímavější události z historie obce Janoslavice. Kniha není pouze o domech, ale především o lidech, kteří tu kdysi dávno žili s radostnými i útrapnými okamžiky, je o celkovém dění v obci.

Eva Petrášová, starostka obce Rohle