Kroniky a kronikáři č. 1/2020 – termín uzávěrky: 15. ledna 2020 – termín vydání: 28. února 2020

Kroniky a kronikáři č. 2/2020 – termín uzávěrky 15. června 2020 – termín vydání: 28. července 2020

publikace Vedení obecní  kroniky v ručně psané podobě (není součástí předplatného) – termín uzávěrky: 31. března 2020 – termín vydání: září 2020 (bližší informace o možnosti spolupráce na publikaci najdete v tomto odkazu)

Knihařstvím, prodejcům kancelářských potřeb a techniky a souvisejícím odvětvím s vedením kroniky nabízíme placenou inzerci ve zpravodaji i vydávaných publikacích. Bližší informace na e-mailu redakce@kronikari.info.