Huštěnovský zpravodaj – Jedno z obsahově i graficky nejpovedenějších obecních periodik, které zatím dorazily do redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři – dýchá zvláštní pohodovou atmosférou.

Obec s necelou tisícovkou obyvatel, která leží na rovině v údolí řeky Moravy v severní části moravského Slovácka, 5 km severně od Uherského Hradiště, vydává svůj zpravodaj dvakrát až třikrát do roka a na jeho obsahu se podílí významně i zdejší kronikářka Alena Bazalová.Bohatý společenský život dokládá množství akcí publikovaných ve zpravodaji (namátkou: fašank, turnaj v badmintonu. košt vína, stavění máje, chůze na chůdách, kateřinské hody, vánoční besídky), stejně tak jako informace místních spolků (červený kříž, myslivci, zahrádkáři, tenisté, hráči badmintonu, sokolové). První číslo letošního ročníku je ovšem zaměřeno na 120. výročí školy v Huštěnovicích. Podrobné informace o vývoji zdejšího školství doplňuje řada ilustračních materiálů (včetně seznamů učitelů a správců školy). Zajímavý je i text o historii zdejší duchovní správy. V redakci ovšem nejvíce zaujal článek Jak jsem se stala kronikářkou.