Přečetli jsme v Uhříněveském zpravodaji č. 5/2008 článek Michala Klicha, ze kterého vybíráme:

27. dubna 2008 uplynulo 5 let ode dne, kdy bylo po 65 letech znovuotevřeno zdejší muzeum… V Uhříněvsi bylo původně v Legionářském domě čp. 380 (dnes je zde obřadní síň), Památky týkající se Uhříněvsi byly shromažďovány od roku 1925. Tehdejší městská rada ve spolupráci s letopiseckou a osvětovou komisí a se zástupci Obce legionářské zorganizovaly akci rozesílání letáčků. Ty vyzývaly občany k zapůjčení či darování památek. Akce měla značný úspěch a v památný den 28.10.1925 bylo muzeum pro veřejnost otevřeno. Bohužel jen pouhých 14 let.Po nacistické okupaci muselo být uzavřeno, po válce nebylo obnoveno a v roce 1956 byl v rámci centralizace muzeí veškerý inventář předán do Okresního muzea v Říčanech.
Podle článku v Uhříněveském zpravodaji nelze zapomenout na úlohu uhříněveské kronikářky a učitelky Ludmily Šimrové, která po válce zorganizovala řadu výstav a přednášek a neustále apelovala na obnovu muzea.
Až v roce 1998 se na slavnostním zasedání při příležitosti 85. výročí povýšení Uhříněvsi na město zastupitelé usnesli obnovit zdejší muzejní sbírky. O pět let později díky grantu pražského magistrátu mohlo být 27. dubna 2003 v prostorách bývalých cukrovarských stájí muzeum znovuotevřeno. Velká část původních sbírek z říčanského muzea byla vrácena, z okresního archivu v Přemýšlení získala dnešní pražská městská část kopie. K dubnu 2008 navštívilo muzeum 18 435 návštěvníků, bylo uspořádáno 55 výstav, muzeum vlastní několik desítek tisíc sbírkových předmětů.

Vydáváte ve vaší obci také místní zpravodaj a píšete do něj o svých kronikářských a letopiseckých aktivitách? Pošlete jeden výtisk na kontaktní adresu redakce.