V srpnu 2019 vyšel stručný metodický materiál Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním? jako samostatná publikace.

Z obsahu publikace: Legislativa, Usnesení, Kronikář, Hardware – Software, Titulní list, Schvalovací doložka, Technická příprava kroniky, Přílohy, Tisk, Vazba, Archivace, Poradna, Anketa mezi kronikáři

Uvedená publikace je svého druhu prvním materiálem, který se souhrnně věnuje pouze obecní kronice vedené v elektronické podobě s následným vytištěním.

Zájemcům publikaci rádi zašleme, cena brožury je 125 Kč, náklady na dopravu 50 Kč.

Brožuru můžete objednávat na adrese: redakce@kronikari.info.


Dodatečné informace o publikaci

K vydání publikace jsme přistoupili vzhledem o obrovskému zájmu s jakým se setkalo vydání uvedeného textu v rámci zpravodaje Kroniky a kronikáři 1-2/2019. Zpravodaj je vyprodaný – neobjednávejte. Publikace je s textem zveřejněným ve zpravodaji z 90% totožná. Došlo pouze ke zpřesnění některých formulací a přidání ukázky z poradny kronikářského zpravodaje.