Co považujete při zpracování obecní kroniky v ručně psané podobě za nejdůležitější? Jaké jsou vaše zkušenosti s vedením klasické obecní kroniky? Pošlete nám několik stránek vaší kroniky na ukázku?

Rádi váš anketní příspěvek do publikace zařadíme a vydanou  publikaci vám rádi zdarma zašleme. Podmínkou je pouze text o rozsahu maximálně 2000 znaků včetně mezer a jeho zaslání spolu s kvalitními fotografiemi kroniky na redakce@kronikari.info a uvedením uvedením kontaktních údajů (poštovní adresy).

Uzávěrka příspěvků je 31. března 2020.