V rubrice POMOC, která je trvalou součástí placené části webu, průběžně zveřejňujeme informace týkající kronikářské praxe. Co jsme zveřejnili od začátku roku? Uvádíme nadpisy článků, které vám možná pomohou k rozhodnutí se zaregistrovat, uhradit roční poplatek 365 Kč a využívat všechny možnosti webu zpravodaje Kroniky a Kronikáři.

Papír pro vedení obecní kroniky
Úvod obecní kroniky
Zákon na ochranu osobních údajů a obecní kronika
REGIS na pomoc kronikářům
Osoba kronikáře
Jaká jsou doporučení k vedení každoročního zápisu do kroniky obce?
Zápis do kroniky
Kronika vedená na počítačí s následným vytištěním
Ručně psaná kronika
Může pro malou obec psát kroniku sousední obec (společná kronika)?
Co je nutno zajistit před prvním zápisem do kroniky?
Způsoby vedení kroniky
Založení kroniky
Povinnost vedení kroniky