K prvnímu červenci vychází druhé číslo zpravodaje Kroniky a kronikáři v tomto roce. Uvnitř se věnujeme 10. výročí platnosti zákona 132/2006 Sb. o kronikách obcí, jeho významu a současným důsledkům, které platnost tohoto zákona přinesla. Oslovili jsme formou rozhovoru původní předkladatele zákona (tehdejší poslance), kteří z dnešního pohledu svoji iniciativu okomentovali. Zpravodaj Kroniky a kronikáři zasíláme všem předplatitelům v prvním červencovém týdnu.