4. 11. 2008 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje uskutečnilo vyhodnocení
2. ročníku krajské soutěže „Kronika roku“. 5 členná komise (ve složení: Ing. Jiří Behenský, náměstek hejtmana; Jan Prudík, pověřený k zastupování vedoucího odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu ; Ing. Eva Žáková, ředitelka Krajské knihovny Karlovy Vary ; Mgr. Zbyněk Černý, historik Krajského muzea Karlovarského kraje ; PhDr. Tomáš Dostál, historik a dokumentátor Krajského muzea Karlovarského kraje) ohodnotila úroveň vedení obecních kronik za minulý kalendářní rok. Vyhlášení výsledků a předání finančních odměn třem nejúspěšnějším kronikářům se uskutečnilo na 5. krajském semináři kronikářů obcí Karlovarského kraje 25. 11. 2008 v Krajské knihovně Karlovy Vary. Rada Zastupitelsva Karlovarského kraje na základě rozhodnutí uvedené komise
souhlasila s poskytnutím finančních odměn z rozpočtu Karlovarského kraje třem nejúspěšnějším kronikářům za umístění v soutěži „Kronika roku“ –
1. místo: 5 000,- Kč – Květoslav Kroča, kronikář Karlových Varů
2. místo: 3 000,- Kč – Jindřich Turek, kronikář Chebu
3. místo: 2 000,- Kč – Radka Popovičová, kronikářka obce Dasnice

Soutěže se zúčastnily obce a kronikáři obcí: Dasnice, Cheb, Jáchymov, Jenišov, Jindřichovice, Karlovy Vary, Krajková, Kraslice,Krásná, Mokřiny, Ostrov, Vintířov a
Vřesová.

Fotografie a další informace ze semináře v Karlových Varech přineseme v nejbližší době.