Rok za rokem zapisoval do kroniky, co se všechno událo, napsal seznam všech obyvatel u každého stavení. Plných 30 let pracoval na historii obce Bačetín a Sudín, aby zanechal trvalou památku sobě, obci ale i širokému okolí. Kronikářská práce mu byla koníčkem, ke které měl vřelý vztah. Vydal „Almanachy obce Bačetín a Sudín, “ knižní vydání „Historky od piva, Socializace v Bačetíně“, a to vše doplněno hezkými fotografiemi. Jako kronikář chtěl zobrazit pravdivě atmosféru své vesnice, tak, aby se ze zápisu neztratily lidé. Snažil se o objektivní líčení, v nichž by ani po letech nebylo třeba cokoliv opravovat. Jak sám říká, využíval při psaní všech dostupných informací – i když získávat je z některých zdrojů nebývá vždycky zrovna snadné. Zápisům do kroniky dal kus svého umu, nápaditosti, ale hlavně u nich vyjádřil svůj vztah ke své obci a společnosti. Jeho zápisy jsou cenné, vyčerpávající, to docení až další generace. Jak jsem ho poznal, nikdy se nezviditelňoval, zůstal skromný, poctivý, takový je bačetínský kronikář pan Jan Moravec.
V sobotu 6. září 2008 při příležitosti 550 let od první písemné zmínky o obci Bačetín a Sudín, byl na slavnostním odpoledni v Rotundě odměněn za dlouholetou kronikářskou práci. Když dozněla laskavá slova bačetínského starosty Josefa Hejzlara, dojat a se slzami v očích převzal z jeho rukou dar Obecního úřadu.
Je to chvályhodný čin OÚ Bačetín, že si svého kronikáře velice váží. Svoji dlouholetou úspěšnou práci končí ze zdravotních důvodů, jinak by ve své práci pokračoval. Bohužel takový je život a najít náhradu nebude jednoduché. Přejeme mu hezký podzim života!

Zdeněk Bachura
kronikář obce Olešnice v Orlických horách