Na konci února vychází zpravodaj Kroniky a kronikáři č. 1/2020. Co uvnitř najdete?

  • V uplynulém roce došlo k několika významným legislativním změnám. Právní moci nabyl zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, který nahradil téměř dvacet let platný zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Co se pro kronikáře a obce změnilo? Důležité informace si přečtete hned na druhé straně zpravodaje.
  • V roce 2019 se konaly tři kronikářské soutěže – v Plzeňském, Karlovarském a Libereckém kraji? Jak dopadly? Které kroniky byly vyhodnoceny jako nejlepší? Výsledky najdete na třetí straně a na dalších dvou najdete rozhovor z vítězem v Libereckém kraji v kategorii měst – kronikářem města Semily PhDr. Ivo Navrátilem. Diplom za vzorné vedení kroniky mohou obdržet i malé obce v rámci soutěže Vesnice roku – i o této soutěži informujeme.
  • Zpravodaj obsahuje celou řadu dalších zajímavých informací, rad a knižních tipů.

31. ledna 2020 se konal v Brně seminář Kronika obce, kterého se účastnilo 27 převážně nových kronikářů a kronikářek. Další semináře se budou konat v Plzni, Jihlavě, Českých Budějovicích, Praze, Olomouci a Ostravě.