Zachovat příběhy současníků, na které by se nemělo zapomenout, chce pro budoucí generace občanské sdružení CENTRED.
„Za sto let budou lidé, kteří se budou ptát po naší době, odkázáni na archivy, protože z nás, pamětníků, už nikdo žít nebude. Uchová se přitom jen zlomek historie, statisíce osudů a zajímavých, poučných příběhů zmizí spolu s námi. Proto jsme se rozhodli připravit projekt Živá paměť krajů České republiky, abychom v každém regionu vytvořili miniarchív příběhů nevýznamných pro historiky, ale vypovídajících o současné a nedávno minulé době“ vysvětluje Jan Vojvodík z CENTREDu. Projekt vznikl ve spolupráci s Moravskoslezským krajem. Pardubické sdružení chce projekt rozjet v celé České republice, zatím se přihlásily jen 3 kraje.
„Zajímá nás především období mezi koncem II. světové války a dneškem. … Bylo to velmi neklidné půlstoletí. O to více zajímavých příběhů, na které by se nemělo zapomenout, by se mohlo od pamětníků, obecních kronikářů, seniorů a dalších přispěvatelů sejít “ upozornil Vojvodík.
Příběhy, které sdružení nasbírá, budou zveřejňovány na webu českých seniorů www.sedesatka.cz. V roce 2012 má také vyjít kniha s 15 nejzajímavějšími příběhy. Ty je možné zasílat poštou na adresu: CENTRED o. s., Labský palouk 495, 530 09 Pardubice, nebo elektronicky na emailovou adresu: redakce@sedesatka.cz.