Jiří Vostarek (narozen 14.2.1937), kronikář Milína více jak 35 let – od r. 1974. Poslání kronikáře převzal od paní Marie Hájkové, která byla kdysi jeho učitelka dějepisu a češtiny. Zpracoval také paměti kronikáře Ant. Hejnice, které se zachovaly pouze v konceptech rukopisů. Tradici milínských kronikářů však významně zahájil odb. učitel Josef Valenta, který zahynul v koncentr. táboře při náletu na Drážďany 14. února 1945. Jiří Vostarek je autorem publikací Milín- historie a současnost /1976/, Poslední bitva /1985/, Milín – městečko na Zlaté stezce/1996/, Milín 900 let na Zlaté stezce, Milín – svědectví Paměti /2005/.

Spolu dr. J. Velflem zpracovali publikaci Slivice 1945 /1995/. Z iniciativy kronikáře byla odhalena pamětní deska 1. kronikáři obce v hale radnice (Bedřichu Svatošovy, který žil v emigraci ve Francii, byla na domě jeho rodiny odhalena pamětní deska. Jeho Poslední městečko je Milín v konci války r. 1945).Tohle místo ve Středočeském kraji nedaleko Příbrami vstoupilo do dějin 2. světové války posledními výstřely, které padly ještě tři dny po uzavření bezpodmínečné kapitulace Němců v Evropě. O síle německého uskupení generála zbraní SS Karl von Pücklera svědčí skutečnost, že do sovětského zajetí se dostalo 6000 vojáků a 2000 bojových vozidel naplněných vojenským materiálem. Německý velitel se vzápětí po podepsání kapitulace zastřelil.
Tyto okolnosti včetně fotografie zazděné nábojnice ve zdi kostela, o níž se po desetiletí šířilo tvrzení, že obsahuje pravděpodobně neznámé poselství z konce války, zachytil ve svém dvacetistránkovém sborníku dokumentů „Milín – svědectví paměti“ -SLIVICE – 11.-12. květen 1945 milínský kronikář J. Vostarek. Je plná válečných podrobností, dobových fotografii i záběrů z rekonstrukce bitvy. Vyšla k 60. výročí památné poslední bitvy.
Letos 8. května se konal u Památníku Slivice pietní akt a proběhla ukázka současné i historické vojenské techniky. Kronikář tuto událost dokumentoval také v Milínském zpravodaji.
Letošní jubilejní rok přinesl obci řadu nevšedních událostí, na nichž se podílel jako kronikář, zpravodaj regionálního tisku a zástupce obce při jednání s italským Valle di Ledro..
Některé akce měly doslova mezinárodní úroveň. Loni projevil totiž starosta italské obce Comune di Ledro při návštěvě Milína na počest odhalení pietní desky oběti exodu obyvatel z 1. světové války přání pojmenovat v italském Tiarno di Sopra – náměstí obce Milín. Letos v únoru se pojmenování uskutečnilo. A právě kronikář J. Vostarek předával poselství milínského starosty,
dokumenty z loňské návštěvy s historickými památkami obce. O události informovala Česká televize 13.3.2010. Letos v červnu se uskutečnilo pokračování přátelských vztahů obou míst na Svaté Hoře při korunovaci. Milínský kronikář ráno 11. května 2010. ve Studiu 6 ČT spolu s ředitelem Hornického muzea v Příbrami přiblížili divákům události před 65 lety u slivického Památníku vítězství. Na otázky reportéra odpovídal mj. také milínský kronikář. Z kroniky obce přestavil Jiří Vostarek historické dokumenty z konce 2.sv. války v květnu r. 1945.

Mgr. Jaromír Košťák