Pozoruhodné výsledky přinesla anketa týkající se odměňování kronikářů na webových stránkách kroniky obce Mokré, kterou vede Dagmar Honsnejmanová.


Na otázku „Jak byste ocenili práci kronikáře na obci do 1000 obyvatel?“ odpovědělo celkem 1511 čtenářů stránek:


a) 150 Kč měsíčně musí stačit. 322 hlasů
b) Alespoň 1 000 Kč měsíčně. 302 hlasů
c) 2 000 Kč měsíčně je odpovídající částka. 318 hlasů
d) Kroniku by měl psát zadarmo. 296 hlasů
e) Nemám ponětí. 273 hlasů

Výsledky jsou zajímavé, ale nevíme, zda mohl jeden čtenář hlasovat vícekrát.

Problematika odměn kronikářů je složitá tím více, že postavení kronikáře není nikde řádně upraveno. Své zájmy musí obhajovat na obecním úřadě jako kterýkoliv jiný zaměstnanec na základě Zákoníku práce.

Na kronikářských seminářích se nicméně kronikáři, starostové a další obecní pracovníci shodli na tom, že odměna kronikáře by měla být totožná (nebo vyšší) jako odměna neuvolněného zastupitele v dané obci a v nejmenších obcích (do 1000 obyvatel)  by se měla pohybovat v částce mezi 5.000 – 10.000 Kč za rok.