V anketě jsme se vás na stránkách zpravodaje Kroniky a kronikáři ptali, jak často se účastníte seminářů / kurzů pro kronikáře.

Celkem se sešlo 418 odpovědí, ze kterých vyplynulo, že většina hlasujících navštěvuje podobná setkání jednou za rok (292 hlasů), naopak několikrát do roka navštívilo seminář 57 hlasujících a seminářů se neúčastnilo 69 čtenářů zpravodaje.

Z interní statistiky, kterou si vedou lektoři seminářů pak vyplývá, že se jich většinou účastní začínající kronikáři všech věkových kategorií, přičemž převažuje překvapivě mladší a střední generace kronikářů. Patří ke cti obecních úřadů, že „své“ kronikáře na podobná setkání posílají a starají se o jejich sebevzdělávání a výměnu informací.