Obsah kurzu:

  • praktické ukázky vedení kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním
  • práce se styly
  • tvorba obsahu
  • tvorba rejstříku
  • poznámky pod čarou
  • citace
  • práce se zdroji
  • vkládání obrázků a grafů
  • diskuze, výměna zkušeností

ČAS: 9:00 – 12:00 hod. (prezence od 8:30 hod.)

Lektor: Mgr. Tomáš Hromádka, dlouholetý kronikář obce, šéfredaktor zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Seminář se bude konat v prostředí MS Teams, přihlášení účastníci obdrží přístupové údaje v předstihu.

Cena: 2000 Kč

Předplatitelé na webu www.kronikari.info mají nárok na 5% slevu z ceny semináře.