Vážení čtenáři, milí kolegové kronikáři,

přejeme Vám úspěšný rok 2024, hodně zdraví, radosti, pohody a mnoho pozitivních kronikářských zážitků.