Rok 2018 je ve znamení celorepublikových oslav, jak v souvislosti se 100. výročím od vzniku Československé republiky, tak i k 25. výročí vzniku samostatné České republiky.
Stalo se již tradicí, že významná jubilea provázejí výsadby stromů. Tyto dřeviny nesoucí poselství jsou živými památníky a zároveň jedinečným symbolem připomínající naše národní dějiny.

Ústřední lípa republiky na pražském Petříně byla znovuobjevena v roce 2013 v rámci mapování významných stromů Prahy. Aktéři někdejších výsadeb tehdy dali podnět k mapování stromů republiky v souvislosti s výročím v roce 2018 (foto Aleš Rudl).

Nahlédněme do tajemství kronik
Výsadba jubilejních stromů je pro obec vždy důležitou akcí. Takové události obvykle přihlíží početné publikum. Nejen správně provedená výsadba a následná péče je základem úspěchu. Aby se poselství, které takový strom dostal se přenášelo na další generace, je důležité u stromu umístit stabilní označení a provést řádný záznam do obecní kroniky.
Stromy republiky jsou u nás sázeny od roku 1918, vždy při příležitosti výročí. Velké pozornosti se těšil rok 1968, kdy byly vysazeny tisíce těchto stromů po celém tehdejším Československu. Další stromy připomínají naši národní svobodu či demokracii.
Rok 2018 je v tomto ohledu výzvou podívat se na již provedené výsadby a znovuobjevit poselství těch stromů, u kterých byla tato informace zapomenuta.

Mapujeme lípy republiky. Přidejte i tu vaší!
Zachránit poselství stromů republiky se chopila skupina odborníků, kteří založili web Lípy republiky – www.lipyrepubliky.cz a snaží se mapovat tyto pamětní stromy. Stávající stromy republiky může široká i odborná veřejnost zadávat do celorepublikové databáze. Informaci o takovém stromu je možné též zasílat emailem na adresu info@lipyrepubliky.cz.
Právě pro neznalost historických souvislostí není na tyto stromy někdy brán ohled, čímž se ochuzujeme o symboly naší národní identity. Tyto stromy si právem zaslouží pozornost, úctu a ochranu.
Zapátrejme v kronikách a objevme zapomenuté velikány ze kterých dýchá naše historie.

Označení lípy v Rakovníku

Nové výsadby je potřebné řádně zaznamenat
Řada obcí a měst se plánuje k celorepublikovým oslavám připojit výsadbou stromů republiky na konci října 2018. Vzhledem k tomu, že naším národním stromem je lípa, bývá nejčastěji volen právě tento druh. Mimořádné důležité je při plánování výsadby vybrat vhodné místo, aby byla zajištěna trvalost stromu, a ten mohl nerušeně růst. Kromě správně provedené výsadby a následné péče je vhodné umístit v blízkosti stromu stabilní označení pojednávající o jeho významu. Zároveň informace o výsadbě by měla být zanesena do obecní kroniky a zpravodaje. Součástí by měla být i řádná fotodokumentace.
Právě pro všeobecnou informovanost o tématu byl založen výše uvedený web, který zároveň  pojednává o správném naplánovaní výsadby, praktickém postupu vysazení stromu a dává příklady, jak jubilejní strom označit či ochránit před nepříznivými vlivy.

Aleš Rudl

 

Zpravodaj Kroniky a kronikáři je mediálním partnerem projektu Lípy republiky 1918 – 2018.