4. února 2018 vychází první letošní číslo tištěného zpravodaje Kroniky a kronikáři a je zasláno všem aktivním předplatitelům prostřednictvím České pošty. 

Z obsahu:

  • Rozhovor s emeritním kronikářem Mgr. Jaromírem Košťákem (vedl kroniky Jílového u Prahy a Horního Slivna u Mladé Boleslavi, byl zakladatelem Sdružení kronikářů)
  • Výsadby jubilejních stromů k výročí Československé republiky
  • Setkání kronikářů v Praze, Rohli na Šumpersku
  • Vyhodnocení nejlepších kronik Libereckého a Karlovarského kraje
  • Moje kronikářská práce v obci Mořkov
  • Farní kronikáři
  • Hlucké fotoalbum je vzorem pro kronikáře

Chcete zpravodaj číst a nejste ještě předplatiteli? Bližší informace o předplatném najdete zde, informace o registraci nového čtenáře můžete najít zde.
Časopis není ve volném prodeji, lze ho získat zatím pouze formou předplatného (jehož součástí je hlavně vstup do elektronického časopisu a poradny) nebo výběrově při různých kronikářských akcích a seminářích.

V redakci velmi rádi uvítáme kolegy kronikáře a vlastivědné pracovníky, kteří by se rádi podělili s ostatními čtenáři zpravodaje o své zkušenosti, názory na vedení kronik a problematiku kronikářství obecně. Práce nás, kronikářů, se v posledních letech velmi změnila v souvislosti s rozvojem informačních technologií (sociální sítě, webové stránky, digitální technika) a legislativou, přesto některé postupy zůstávají stejné a neměnné. Pojďme o tom všem společně diskutovat, hledejme dobré příklady z praxe, navazujme kontakty, spolupráci nejen v rámci své obce, svého regionu, svého kraje, ale i celé republiky.