Ovlivní umělá inteligence činnost kronikářů v České republice? Budou psát obecní kroniky roboti?

Napište nám svoji odpověď na e-mail: redakce@kronikari.info, do komentářů pod tento článek nebo do facebookové skupiny Kronikáři. Rádi vaše příspěvky zveřejníme v kronikářském zpravodaji č. 1/2024.

Uzávěrka příštího čísla je 15. března 2024.

 


 

Ing. Veronika Pincová (Průhonice): Zdá se, že na vedení obecních kronik se zájemci příliš nehrnou. V republice máme asi 6000 obcí a 20% obcí nevede kroniky, protože žádného kronikáře nesehnali. Chybí tedy asi 1200 kronikářů. Dnešní lidé neradi píšou, takže je pravděpodobné, že absence kronikářů bude ještě stoupat. Jsem přesvědčená o tom, že budoucnost kronik je v umělé inteligenci. Ta se bude dát napojit na zdroje informací a již dnes se umí naprogramovat třídění informací, které je vhodné zapsat  do kroniky, které nikoli. Samozřejmě, je to takový náčrt, který by se jistě dal vypracovat – naprogramovat do detailu. Na druhé straně, jistě se občas najdou psavci, kteří budou ochotní vést kroniku tradičním způsobem, jak ručně psanou, tak v digitální podobě. Těm jistě nikdo nebude bránit v jejich činnosti.

 

Bc. Jiří Doupal (Ostrov nad Oslavou): Pokud se podíváme na historii lidského druhu, již několik tisíc let je psaní a zaznamenávání událostí nedílnou součástí našeho bytí. Králové, císaři, řádoví mniši, totalitní diktátoři, ale i prostí lidé na venkově sepisovali své prožitky, pozorování přírodních úkazů a jiné věci. Jejich pohnutky byly rozdílné, leč jedno je spojovalo. Uchování vzpomínky pro budoucí generace. Vzpomeňme například krále Gilgameše. Epos o jeho životě a skutcích starý přes tři tisíce let stále nese poselství o životě tohoto panovníka, kterému se minimálně v literární rovině podařilo překonat smrt, které se tolik obával.

Tedy lidé psali a dodnes píší o lidech. Bude tomu v budoucnu jinak? Těžko povědět. Počítače s umělou inteligencí dokáží řešit mnohé problémy. Pokud se rozhlédneme kolem sebe, tak nejtvrdší prostředí, které neodpustí žádnou chybu, je armáda, potažmo válka. Jsme svědky krvavého konfliktu na Ukrajině, nyní se rozhořívají boje v Izraeli. Vidíme zde nasazení dronů, laserem naváděné rakety, neuvěřitelně drahé optické přístroje a další vymoženosti. A to všechno ovládá masa lidí, vojáků. Ani v tomto nejtvrdším prostředí se dosud nepodařilo člověka nahradit. Jak tomu tedy bude v tak humanistický zaměřené činnosti jako je psaní kroniky? Kronikář může používat digitální fotoaparát, psát do počítače a využívat mnohé moderní technologie. Za vším ale bude stále člověk, se svou schopností improvizace, abstraktního myšlení, smyslem pro estetiku a „krásno“ v nejširším smyslu slova.
Ne, nebojím se že nás kronikáře počítače nahradí. A kdyby se tomu přeci mělo stát, my budeme dál naše zápisy svědomitě sestavovat a uchovávat, protože jsme KRONIKÁŘI!

 

Eliška Štěpánová (Jestřebí nad Metují): Ve velkých městech, kde je opravdu spousta informací z různých zdrojů na internetu, by se třeba pro některé části AI využít dala. Já však žijí v malé zapadlé vesničce o asi 160 obyvatelích. A myslím že o té by AI napsala pouze velký otazník.

 

Lukáš Pachl (Velká nad Veličkou): AI nikdy člověka nenahradí, ale lidé, kteří budou AI umět ovládat, budou mít oproti těm ostatním obrovskou výhodu a dá se čekat, že zanedlouho bude znalost práce s AI stejně nezbytná, jako je dnes schopnost používat internetový prohlížeč.

Eva Sáňková (Doubravice nad Svitavou): Dělám kronikářku dvacet let, možná nejsem, jak se říká IN, ale psaná kronika živým člověkem je pro mne to nej…, co může existovat. Nechtěla bych se dožít toho, že mě nahradí nějaký robot.