Nedílnou součástí zápisu do obecní kroniky je i statistika. V současné době, kdy kronikáři jsou při sestavování zápisu limitování zákonem na ochranu osobních údajů, nabývá statistika na významu. Důležitá data jsou přitom veřejně k dispozici na stránkách Českého statistického úřadu.
Nejnověji byla zveřejněna statistika počtu občanů ČR a cizinců s platným povolením k pobytu v jednotlivých obcích a městských částech. K dispozici jsou i informace o počtu mužů, žen. Stav je k 1. 1. 2015.

Rychlý odkaz (stačí kliknout) je zde.
(k dispozici jsou i předcházející údaje a to od roku 2005 – úžasný zdroj pro kronikáře dopisující starší informace).