Pravopisná příručka pod názvem Pravopis pro kronikáře a úředníky , kterou si mohou zájemci zdarma stáhnout v rámci kronikářského zpravodaje (Ke stažení -> Zajímavosti) vychází z praxe, a je tvořena 21 stranami. Neobsahuje výklad, ale praktické příklady, a to většinou ve dvojicích tvarů – správných a chybných.
Vybráno z obsahu:

– při pravopisné nejistotě doporučujeme použít slovo s podobným významem, např.: místo sdělit – oznámit ap.,
– nahlédnout do novějšího vydání PRAVIDEL českého pravopisu

Některé chyby píšících jsou uvedeny v závorce: ob(ě)dnávka – správně objednávka, ob(ě)kt – objekt …

– získal titul Judr (správně JUDr.),
– navštěvuje Základní (správně základní) školu doma a gymnázium (G) v Dobříši
– čerstvé borůfky (správně borůvky) z pošumaví (správně Pošumaví)
– vyjmenovaná slova po m: my (zájmeno všichni), ale tvar mi (3. pád) jako ti
– mýt (něco vodou) – něco mít (vlastnit)
– mys (Dobré naděje) – miss České republiky
– tvary zájmene já: mě jako tě, mi jako ti, mne jako tebe, mně jako tobě
– skupiny souhlásek – všechny napíšeme i vyslovíme, např.: který, jdu, jsem (něco jiného je s e m – na místo); abyste …
– slova lišící se významem i pravopisem: sjednat podmínky – zjednat nápravu
– zkratky: nezkrácené slovo, podoba zkratky, obvyklá chyba:
např.: paní pí pí.
slečna sl. sl (bez tečky)

Vážím si práce obecních i městských kronikářů. Občas však překvapí ve velmi dobrém ročním zápise pravopisné chyby. Protože jsem se profesně zabýval touto problematikou, napsal jsem Pravopisnou příručku pro kronikáře. Zatím ze svépomocného vydání zbývá pár výtisků, které je možno si získat na adrese jaromir.kostak@seznam.cz a jak je výše uvedeno, předplatitelé zpravodaje si příručku mohou uložit na svůj počítač ve formě DOC.