Předem je nutno upozornit, že přestože obecní kronika sama není předmětem ochrany dle zákona č 121/2000 Sb., autorský zákon se přesto vztahuje na
Pokračovat ve čtení

Obsah je dostupný jenom pro zaregistrované čtenáře. Zaregistrovat se můžete zde.