Hledisko je čistě archivářské a technické. Kroniku chystáme pro budoucí uložení v archivu. Snahou kronikářů a především obcí by mělo být, aby zápis vydržel co nejdéle.

Trvalost zajistíme tím, že kroniku tiskneme na laserové tiskárně jednostranně, po jednotlivých listech. Tím pádem nehrozí slepení stránek (což se často u oboustranných tisků na laserových tiskárnách stává při dlouhodobém uložení), současně uzavřený svazek kroniky by měl být uložen ve svislé poloze, nikoliv zatěžován jinými svazky).

Lze argumentovat také odstavcem 1 paragrafu 2 zákona o kronikách obcí 132/2006 Sb., kde je uvedeno, že kronika vedená elektronicky musí být „s následným tiskem číslovaných listů,“ z čehož vyplývá i jednostranný tisk.


Podrobné informace k vedení obecní kroniky v elektronické podobě s následným vytištěním najdete v publikaci Jak vést obecní kroniku v elektronické podobě s následným vytištěním (publikaci lze stále objednat).