Na nádvoří Klementina byla 1. září slavnostně zahájena výstava, která mapuje pestrou historii Archivu hl. m. Prahy. Zároveň však široké veřejnosti přibližuje i různé zajímavosti, mimo jiné představí Karla Jaromíra Erbena jako prvního městského archiváře. Celkem deset velkoformátových panelů bude k vidění až do 29. září.

Výstava k 170. výročí Archivu hl. m. Prahy v areálu KlementinaNeobvykle pojatou venkovní expozici připravil pražský magistrát společně s Archivem hl. m. Prahy. Pražané i návštěvníci metropole si ji mohou bezplatně prohlédnout od 1. až do 29. září 2021 v prostorách Studentského nádvoří Národní knihovny ČR v Klementinu.

 „Ačkoliv se nyní na magistrátu intenzivně věnujeme digitalizaci úřadu, role Archivu hl. m. Prahy je nezastupitelná. Každé město, které si cení svých kořenů, se o svůj archiv pečlivě stará a vytváří mu podmínky pro odbornou činnost. Jen díky archivu se můžeme průběžně seznamovat se stále novými stránkami a etapami dávné i nedávné pražské historie,“ říká primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Výstava vznikla při příležitosti 170 let od založení Archivu hl. m. Prahy a na deseti oboustranných panelech její autoři s pomocí textu i bohatého obrazového materiálu ukazují průřez historií této významné městské instituce. Velký prostor je věnován založení a počátkům archivu, s nímž byl od prvních dní úzce spjat známý spisovatel, básník a sběratel českých lidových písní i pohádek Karel Jaromír Erben. Právě on byl totiž v roce 1851 jako vůbec první v pořadí zvolen do funkce archiváře královského hlavního města Prahy.

Další panely popisují následné roky růstu i tíživá období archivu v časech nesvobody a také představují významné osobnosti, vědeckou činnost nebo třeba fungování místní konzervační a restaurátorské dílny i fotoateliéru. Lidé se v neposlední řadě na výstavě dozví také informace o výstavbě nové budovy archivu na Chodovci. Náklady na grafické práce a tisk deseti oboustranných panelů pro výstavu vyšly dohromady na 110 tisíc korun bez DPH.

 „Už 170 let můžeme v badatelně pražského archivu skrze stránky dochovaných písemností cestovat do minulosti hlavního města a bloumat kdesi od středověkých počátků městského života až po práh současnosti. Věřím, že archiv bude důležitou součástí informačních zdrojů i v době, kdy je populárnější brouzdat spíše ve virtuálních světech. Dnes zahájená výstava tomu jistě přispěje,“ uvádí radní pro kulturu a cestovní ruch Hana Třeštíková.

Archiv hlavního města Prahy je jednou z nejstarších paměťových institucí v České republice. V polovině 19. století byl založen rozhodnutím městské rady jako jeden z “pomocných úřadů městských“. Od počátku je jeho hlavním úkolem shromažďovat, uchovávat a zpřístupňovat písemnosti historického významu úřední i neúřední povahy vzešlé z činnosti pražské samosprávy, jí zřízených institucí a obyvatel hlavního města, a to od středověku do současnosti. Díky tradiční vědecké činnosti svých pracovníků přispívá významným způsobem k poznání dějin města Prahy v širokém historickém kontextu. 

 „Městský archiv se v současné době nesoustřeďuje pouze na správu archivních dokumentů, jejichž historická hodnota je nezpochybnitelná a stále aktuální, ale hledí i do budoucna a připravuje se na péči o dokumenty v digitální podobě, které již archiv přejímá a jejichž množství výrazně narůstá, přičemž v příštích desetiletích a staletích zcela převládnou. Tato změna je pro práci archivářů velkou výzvou a výraznou změnou,“ dodává ředitel odboru Archiv hl. m. Prahy MHMP Petr Jíša.

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy