S ohledem na četné dotazy se Letopisecká komise v Praze 16 (Radotíně) rozhodla zavést pevné konzultační „Hodiny s archivářem“, které budou probíhat každé druhé úterý v měsíci od 16.00 do 17.00 hodin. Zájemci s ním mohou probírat své připomínky a dotazy týkající se historie Radotína.Adresa, na níž bude otevřena letopisecká poradna, je U Starého stadionu 1379/13.

Další informace o činnosti Letopisecké komise Rady městské části Praha 16 (LPK) lze najít na jejích stránkách –http://www.letopisciradotin.cz).
Hlavní náplní LPK je nejen shromažďovat a třídit archiválie – staré fotografie, pohlednice, spisy, bezpečně vše kopírovat na datové nosiče a časově určit, starat se o zachování veškerých důležitých spisů, ale i podělit se o své poznatky se širokou veřejností. Na nově zřízeném portálu, jehož správcem je Ing. Irena Farníková, členka letopisecké komise, proto můžete nalézt zajímavé fotografie z archivu LPK rozdělené podle doby jejich vzniku – od nejstarších do roku 1910 až po zcela současné. Přihlásit se zde můžete k odběru pozvánek a informací o akcích, které komise pořádá, a to buď formou e-mailu nebo přímo na vaši poštovní adresu.