Seminář „Kronikářská praxe I“ naváže dne 27.10.2009 v Olomouci na předchozí  „Jak vést obecní kroniku aneb Kronikáři v 21. století“. Co se kronikáři dozvědí?
Na programu jsou tato témata:
– Kronikářská identita (kronikář ve vztahu k obci a občanům)
– Zpracování podkladů pro zápis do kroniky
– Využití počítače a internetu v kronikářské práci
– Práce s pamětníky (orální historie)
– Možnosti ukládání příloh ke kronice

Organizátor semináře Vzdělávací centrum pro veřejnou správu, o.p.s. vyzvalo současně kronikáře, aby přinesli ukázky své kronikářské práce k případné vzájemné diskusi.