Jak redakci zpravodaje informovala kronikářka obce Huštěnovice Alena Bazalová – Státní okresní archiv Uherské Hradiště a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pořádají při příležitosti Mezinárodního dne archivů Setkání kronikářů okresu Uherské Hradiště. Bude se konat 21. května 2015 ve Státním okresním archivu v Uherském Hradišti a na programu budou informace o možnostech vedení obecní kroniky v souvislosti s aktuální legislativou, diskuze účastníků a nebude chybět ani prohlídka archivu.