Z důvodu plánované stávky přesunuto na 22.9.2011.
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu pořádá ve čtvrtek 16.6.2011 od 9 do 13 hod seminář pro pražské a středočeské kronikáře na téma KRONIKA 21. STOLETÍ.
Obsahem setkání bude – Kronikář a aktuální legislativa – Zákon o kronikách obcí 132/2006 Sb., Archivní zákon č. 499/2004 Sb., Zákon na ochranu osobních údajů 101/2000Sb. Vedení kroniky – praktické rady a zkušenosti, formální úprava kroniky, schvalování zápisu (od ručně psané kroniky po kroniku vytištěnou na počítačové tiskárně). Obecní kronika a zdroje informací pro zápisy. Možnosti využití kroniky. Spolupráce kronikářů, Příručky, metodiky a další literatura pro kronikáře. Instituce poskytující metodickou pomoc kronikářům. Kontakty. Odpovědi na otázky, diskuse a výměna zkušeností.

Bližší informace na adrese http://www.vcvscr.cz/index.php?page=kurz&id=1511244&id=2420