V archivu mladoboleslavského hradu je možno do 30. června denně od 8 do 16 hodin si prohlédnout výstavu 63 svazků ručně psaných a 4 tištěných kronik. Zásluhou PhDr. A. Benešové byla vybrána divácky atraktivní díla z první poloviny 20. stol., které je odborníky nazýváno zlatým věkem kronikářství. Tuto dobu navíc přibližují fotografie, plakáty a tiskoviny. Při vernisáži promluvili ředitelé SOA Praha i muzea a předseda SK ČMS.


Paní A. Benešová, která se spolupracovníky měsíc výstavu připravovala, připomněla při jejím otevření, že kroniky jsou neopakovatelným dokladem minulosti a že se obecní nebo městská kronika nepíše pro dnešek, ale pro budoucnost. Je částí vazby k regionu a k domovu, což v dnešním globalizovaném světě rozhodně není na škodu. Užitek se však dostaví až po letech, a to podobně, jako když se zasadí strom.
Z jejích vědomostí a pěkného vztahu ke kronikám se dá vytěžit řada zajímavostí. Třeba o osudech sokolské kroniky. Měla dobrodružný „život“. Sokolský archiv byl za války zničen německými orgány, ale kroniku se podařilo zachránit. Po r. 1945 se do ní psalo. Také zrušení Sokola přežila. Přetrvala i období TJ Škoda Mladá Boleslav jen s nepatrným poškozením.

J. Košťák