Zpravodaj Kroniky a kronikáři byl partnerem 4. ročníku soutěže zpravodajů Rychnovska, který pořádala v loňském roce Knihovna u Mokřinky v Mokrém. V rámci vyhlašování výsledků byla udělena cena zpravodaje Kroniky a kronikáři za prezentaci historických témat a obecní kroniky na stránkách obecního zpravodaje a vítězná obec Bačetín obdržela roční předplatné zpravodaje zdarma.

Soutěže se zúčastnilo celkem 42 obcí a měst rychnovského regionu. Hlavní téma ročníku bylo „Naše kronika aneb historie naší obce“. Slavnostní vyhodnocení soutěže se konalo 3. listopadu 2016 v Mokrém. Zde zaznělo, že vybrat nejhezčí a nejlepší zpravodaj není asi vůbec možné. Z toho důvodu je nutné brát název „soutěž“ spíše s rezervou, důležitá je především propagace, zviditelnění své obce, celého Rychnovska.

Z mnoha kategorií, ve kterých se soutěžilo, kronikáře asi nejvíce zaujala Cena historie obce ve zpravodaji, do které se přihlásilo 21 obcí. Zpravodaje hodnotili nejen organizátoři soutěže, ale také známý regionální publicista dr. Josef Krám a zástupce Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou.

Byly oceněny zpravodaje obcí: Bolehošť, Deštné v Orlických horách, Lípa nad Orlicí, Mokré, Opočno, Slatina nad Zdobnicí.

Soutěž vznikla v roce 2011 v knihovně U Mokřinky v Mokrém, její autorkou je knihovnice a kronikářka Dagmar Honsnejmanová.

Zpravodaje si můžete prohlédnout na webu Orlicky.net.

Ledce výstava 2016

Ledce výstava 2016