Zpravodaj Kroniky a kronikáři je od č. 1/2015 jako povinný výtisk zasílán do těchto knihoven: Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna, Knihovna Národního muzea v Praze, Městská knihovna v Praze, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Vědecká knihovna v Olomouci, Krajská knihovna v Pardubicích, Krajská knihovna Vysočiny,Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Krajská knihovna Karlovy Vary. Dále je zpravodaj zasílán také na Ministerstvo kultury ČR (archiv povinných výtisků) a do Parlamentní knihovny.