Noví kronikáři si často neví rady, jak vést kroniku obce, jaká jsou jejich práva a povinnosti, jaké jsou povinnosti obce, či místně příslušného archivu. Všechny tyto informace najdou zájemci na tomto webu – www.kronikari.info, či v tištěné podobě zpravodaje Kroniky a kronikáři.

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři nabízí možnost zhlédnutí nahraných večerních on-line seminářů konaných v roce 2021 – délka záznamu je vždy cca 1 hodina: Úvod k vedení obecní kroniky (legislativa), Vedení kroniky v elektronické podobě, Ruční vedení kroniky, Přílohy ke kronice , Zdroje informací pro kronikáře (od 10. února 2022). Cena za zhlédnutí: 500 Kč (seminář lze spouštět opakovaně během jednoho týdne). Bližší informace najdete ve zvláštním článku.


Další možností, jak informace o vedení kroniky získat, je pro kronikáře osobní nebo on-line konzultace (viz informace zde), či účast na některém semináři, kterých se koná v České republice v době příznivé epidemické situace celá řada. Pořádají je okresní archivy, krajské úřady, mikroregiony, či vzdělávací agentury. Chtěli byste uspořádat ve vašem mikroregionu seminář o obecní kronice a hledáte lektora? Napište nám na redakce@kronikari.info.  

 

Redakce zpravodaje Kroniky a kronikáři dlouhá léta úzce spolupracuje se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu, ČR, o.p.s., Vzdělávacím centrem ČR, Vzdělávací agenturou ČR a Agenturou Vzdělávání.com, které pořádají vzdělávací semináře.

 

Připravované semináře:

26. 10. 2022 Olomouc (prezenční seminář): Kronikářská praxe I.  Seminář je určen všem kronikářům, pracovníkům obecních a městských úřadů se zájmem o pokročilejší techniky práce při tvorbě zápisu do kroniky obce (vedení kroniky počítačovou formou s následným vytištěním, zpracování příloh ke kronice, vztah kronikář – obec – občané, zpracování vzpomínek pamětníků). Navazuje tematicky na seminář Obecní kronika (úvodní kurz).  Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – pobočka Olomouc.  Přihlášky a informace zde.

27. 10. 2022 Ostrava (prezenční seminář): Kronikářská praxe I.  Seminář je určen všem kronikářům, pracovníkům obecních a městských úřadů se zájmem o pokročilejší techniky práce při tvorbě zápisu do kroniky obce (vedení kroniky počítačovou formou s následným vytištěním, zpracování příloh ke kronice, vztah kronikář – obec – občané, zpracování vzpomínek pamětníků). Navazuje tematicky na seminář Obecní kronika (úvodní kurz).  Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – pobočka Olomouc. Přihlášky a informace zde.

 


Uskutečněné semináře v roce 2022:

22. 8. 2022 ON-LINE seminář: Obecní kronika (úvodní kurz) – akreditováno Ministerstvem vnitra ČR. Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – pobočka Olomouc. 

23. 8. 2022 Brno (prezenční seminář): Kronikářská praxe I.  Seminář je určen všem kronikářům, pracovníkům obecních a městských úřadů se zájmem o pokročilejší techniky práce při tvorbě zápisu do kroniky obce (vedení kroniky počítačovou formou s následným vytištěním, zpracování příloh ke kronice, vztah kronikář – obec – občané, zpracování vzpomínek pamětníků). Navazuje tematicky na seminář Obecní kronika (úvodní kurz).  Pořádá Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – pobočka Brno. 

4. 2. 2022 Brno: Obecní kronika (úvodní kurz) – ON-LINE. Kronikář a aktuální legislativa, vedení kroniky – praktické rady a náměty, zdroje informací pro zápisy, spolupráce kronikářů. Pořádala Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o. p. s. – pobočka Brno. Semináře se zúčastnilo 29 zájemců z celé republiky.