Asi tři desítky jedinečných starých map Plzně a Plzeňska budou ode dneška k vidění v digitální podobě na webových stránkách Západočeského muzea v Plzni.

Jeho knihovna jako vůbec první muzejní knihovna v ČR představila část svého sbírkového fondu v nové moderní podobě. Cílem projektu je zajistit snadnou dostupnost i rychlou využitelnost sbírky starých map a také ji ochránit před fyzickým poškozením. Novináře o tom dnes informovalo vedení muzea. „Jedná se o sbírku starých map, rukopisných i tištěných, jež zachycovaly stav města Plzně a jeho širokého okolí pro různé potřeby a z různých hledisek,“ uvedl vedoucí muzejní knihovny Ilja Šedo.
Mezi unikáty převedenými do digitální podoby jsou mapy tištěné v plzeňských, pražských a jiných tiskárnách, které sloužily hospodářským potřebám, dopravě, evidenci majetkových práv a dalším účelům. Nejstarší z rukopisných map vznikla v polovině 18. století, nejstarší tištěná mapa pochází z 19. století.