S velkým zájmem se setkala výstava obecních kronik a historických fotografií, které si mohli zájemci prohlédnout 20. – 21. 9. 2013 v Rohli na Šumpersku. Všechny česky psané kroniky byly v obci k vidění po dlouhých třiadvaceti letech.

První zápis v česky psané kronice je datován rokem 1951. Popisuje ale historii Rohle už od roku 1355. „Kronikář Jan Ovečka se tehdy dostal k olomouckým zemským deskám, kde se roku 1355 poprvé připomíná rohelská farnost. V kronice popsal také celou historii Rohle,\“ vysvětlila nynější kronikářka obce Eva Petrášová, která výstavu připravila. Ke všem kronikám je také bohatá fotodokumentace, která byla na výstavě také k vidění. V Rohli vedli kroniku už od roku 1928. První dva předválečné díly byly psané německy a na výstavě tentokrát chyběly. V poválečné historii se v Rohli vystřídalo pět kronikářů. Nejdéle tuto funkci zastával právě Jan Ovečka, který kroniku psal přes třicet let. Eva Petrášová je obecní kronikářkou od roku 2006. „Kroniku pořád vedeme klasicky ručně psanými zápisy. Osmý díl pak necháme svázat do kožených desek. Je to více reprezentativní,\“ řekla Eva Petrášová. V kronice se zaznamenávají všechny důležité události v obci – narození a zemřelí, lidé, kteří se přistěhovali či odstěhovali, rozpočet, kulturní akce, údaje z výročních zpráv spolků, ze základní a mateřské školy nebo počasí. Nechybějí ani důležité události celostátní a světové. „Kroniku doplňuje také další dokumentace, jako jsou fotky, plakáty nebo volební lístky, pokud se ten rok konají volby,\“ uzavřela Eva Petrášová.

Autor: Michal Krestýn