Beseda k 750. výročí města Trutnova byla dnes v kině Vesmír věnována osobnosti kronikáře Simona Hüttela, jehož dílo patří k zásadním pramenům poznání dějin Trutnova 16. století. Dílo kronikáře představila Hana Burešová. Hüttelova kronika popisuje léta 1484 až 1601 umožňuje pohled do života pozdně gotické a renesanční společnosti. Kronikář je rovněž autorem obrazové mapy východní části Krkonoš a genealogie rodu Zilvárů, jejíž výtvarně i knižně cenná kopie je uchovávána ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze