V Městském muzeu v Sedlčanech (Středočeský kraj) probíhá od 19. 1. do 12. 3. 2010 výstava Paměť města – sedlčanské kroniky & kronikáři. Vystaveny jsou městské a spolkové kroniky, Krčínův kancionál ze 16. století, veduty města z počátku 16. století, spolkové prapory, plány a fotografie dokumentující stavební vývoj města Sedlčan.
Slavnostní vernisáž výstavy se konala 19. ledna 2010, během které návštěvníky seznámil s exponáty autor výstavy Jiří Páv, o vývoji města během posledních dvaceti let hovořil starosta města Jiří Burian. Premiérově byl také uveden film o vystěhování Sedlčanska za 2. sv. války, který bude součástí trvalé expozice muzea. Chvíle nad historickými doklady oživila i skupina Neptun, která zde hrála po celý večer.

Vstup na výstavu je zdarma. Otevřeno od úterý do pátku od 9,00 do 12,00 a ve středu také odpoledne od 13 do 16 hodin. Adresa muzea je Tyršova 136, Sedlčany.