Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Jihočeského kraje  a  Svaz měst a obcí Jihočeského kraje  ve spolupráci se Státním okresním archivem ve Strakonicích  pořádají seminář

Kronikářka – kronikář obce

který se uskuteční

dne 15. 9. 2022 (čtvrtek) od 10:00 do 15:00 hod.

ve Strakonicích v budově Státního okresního archivu (386 01 Strakonice, Smetanova 351)

Seminář je určen kronikářům obcí a jejich pomocníkům, informace poskytne i dalším zájemcům (kronikářům spolků, klubů, případně dalším pracovníkům úřadů …)

Program

10,00                  Zahájení v přednáškovém sále

10,30 –   11,00   Z Dlouhé Lhoty až do Strakonic aneb útržky z činnosti kronikáře malé vesnice (Pavel Černý)

11,00 –   11,30    Kronika Jednoty Karla Havlíčka Borovského Strakonice (František Sáček)

11,30 –  12,00    Farní kroniky a jejich využití jako historického pramene (Libor Staněk)

12,00 –  12,30    Přestávka a občerstvení

12,30 –  13,00    Digitalizace kronik v SOA Třeboň (Jindřiška Koštová)

13,00 –  13,30    Diskuse – výměna zkušeností z praxe

13,30 –   14,30    Exkurze po strakonickém archivu

14,30 –  15,00     Závěrečné slovo a ukončení semináře.

 

Cena za seminář  – pro členy SMOJK, SKIP  a SPOV – zdarma

Registrace

Pokud budete mít o seminář zájem, tak se přihlaste nejpozději do 30.8.2022 nejlépe mailem na adresu : Wimmerova.D@seznam.cz

V přihlášce uveďte počet a jména účastníků. Při naplnění sálu (cca 50 osob) mají přednost dříve přihlášení.