V sobotu 13. srpna 2022 zemřel tiše uprostřed svých nejbližších čestný občan Prahy 4 Ing. Vladimír Prchlík, CSc., Sokol, spořilovský patriot a dlouholetý redaktor Spořilovských novin.

Narodil se 22. března 1929 na Spořilově. Navštěvoval zde obecnou školu (nyní ZŠ Jižní IV) a ve studiu pokračoval na Státním reálném gymnáziu v Michli. Po maturitě v roce 1948 nastoupil na Vysokou školu elektrotechnického inženýrství ČVUT v Praze. Po ukončení studií v roce 1953 zůstal v akademickém prostředí jako odborný asistent na Katedře elektroenergetiky. Zde působil pět let, ale protože neměl dělnický původ, musel místo opustit. Zaměstnání našel v Chemoprojektu a později v Kovoprojektu, kde pracoval jako projektant elektrotechnických zařízení.
V roce 1968 uspěl v konkurzu Československého střediska pro ochranu životního prostředí v Bratislavě a účastnil se studia financovaného Světovou zdravotnickou organizací. Absolvoval studijní pobyty ve Velké Británii a Kanadě. V roce 1983 obhájil na elektrotechnické fakultě disertační práci na téma „Vliv energetiky na životní prostředí.“ Byl spoluzakladatelem a dlouholetým předsedou Československé společnosti pro životní prostředí ČSVTS. Po listopadu 1989 pracoval do odchodu do důchodu na odboru mezinárodních vztahů na nově ustanoveném ministerstvu životního prostředí.
Po celý svůj dlouhý život se zajímal o spořilovské dění a byl i jeho tvůrcem. Podílel se na vzniku Občanského fóra na Spořilově, stál při obnově TJ Sokol Spořilov, kde pracoval ve výboru jako jednatel a vzdělavatel, později byl organizátorem věrně gardy. Vždy si vážil sokolských myšlenek a v jejich duchu jednal čestně v profesionálním i soukromém životě. V roce 2007 spolu se stejně smýšlejícími přáteli založil Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova a myšlence obnovy dávno zapomenutého pomníku na Roztylském náměstí obětoval dalších patnáct let svého života.

Byl předsedou Klubu TGM Masarykova demokratického hnutí v Praze 4 (Nusle, Záběhlice, Spořilov, Braník) a z této pozice se v sokolské uniformě účastnil celé řady akcí připomínajících minulost našich předků.
Jeho velkou láskou byla hudba a hra na housle. Už jako šestnáctiletý nastoupil do salónního orchestru spořilovského Sokola. Byl členem Symfonického orchestru ČVUT Praha, působil jako primáš Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka. V sedmdesátých letech založil Spořilovské sokolské kvinteto, se svým vrstevníkem Ing. Vladimírem Rodem, DrSc. pak v roce 2013 komorní Duo Vladimírové. Setkat jste se s ním mohli i v seniorské akademii ZUŠ Vadima Petrova nebo při Rybově České mši vánoční v kostele sv. Anežky České.
Byl praktikujícím farníkem Náboženské obce Církve československé husitské (CČSH) na Spořilově, dokud mohl, pravidelně se účastnil bohoslužeb v modlitebně CČSH Aloise Spisara. K 70. výročí napsal Malou historii náboženské obce CČSH na Spořilově. Později se významně podílel na vydání knih Po stopách spořilovských legionářů a Vzpomínky na spořilovské sokolské divadlo (obě knihy vyšly pod záštitou vydavatele zpravodaje Kroniky a kronikáři). Vždy si přál svými vzpomínkami navázat na legendárního Adolfa Branalda. Na sklonku života se mu to podařilo – jeho Toulky minulostí Starého Spořilova jsou bezesporu kronikou naší čtvrti a jsou jeho významným dědictvím pro budoucí generace.

Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí mu udělilo čestné uznání T. G. Masaryka, Asociace nositelů legionářských tradic spolu s dalšími organizacemi mu v roce 2013 udělila Cenu Český patriot za celoživotní dílo v oblasti podpory národní hrdosti a za vzdělavatelskou činnost v Sokole. O rok později byl jmenován čestným občanem Prahy 4. V prosinci 2019 obdržel uznání za zásluhy o rozvoj sokolského hnutí a stříbrný odznak Zasloužilého člena České obce sokolské.