Vítězem 14. ročníku soutěže Vesnice roku 2008 se stala obec Lidečko. Její starosta Vojtěch Ryza převezme prestižní ocenění na slavnostním předání pořádaném v jeho obci. Kromě hrdosti na čestný titul Vesnice roku 2008 získá obec do rozpočtu na příští rok od ministerstva pro místní rozvoj dotaci z programu Podpora obnovy venkova ve výši 2 milionů korun.Na druhém místě se v soutěži umístila obec Pikárec, zastoupená starostou Františkem Brožou. Pomyslná stříbrná příčka vylepší obecní rozpočet v dalším roce o 1,9 mil. Kč.

Ocenění třetí nejlepší obce v České republice si vybojovala obec Malenice v čele se starostou Josefem Bláhovcem. Pozice je honorována příspěvkem do rozpočtu obce ve výši 1,8 mil. Kč.

Dále se komise rozhodla udělit speciální cenu celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku – Koláčovou cenu komise (za nejlepší domácí koláče), kterou získala obec Poniklá.

„Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je příležitostí ke zviditelnění venkova a důkazem toho, že aktivní účast občanů na obnově a rozvoji své obce přináší velmi konkrétní výsledky. Nejedná se pouze o finanční bonus, s nímž je vítězství spjato. Jde také o příležitost ukázat rozmanitost a pestrost života mimo město a vyzdvihnout význam venkova,“ uvedl ministr Jiří Čunek.

Oficiální vyhlášení podmínek soutěže pro rok 2008 proběhlo 4. března 2008. Příjem přihlášek do soutěže byl ukončen 30. dubna 2008 a přihlásilo se 309 obcí ze 13 krajů. Hodnocení krajských kol proběhlo v průběhu května a června 2008. Výsledky krajských kol jsou k dispozici na webových stránkách soutěže www.mmr.cz. Do celostátního kola postoupily obce ze všech 13 krajů ČR. Celostátní hodnotitelská komise navštívila v termínu od 1. do 7. září 2008 postupně všechny krajské vítěze a na svém zasedání dne 14. 9. 2008 zvolila vítěze a nositele titulu VESNICE ROKU 2008.

Vyhlašovatelé soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo zemědělství ČR. Spolupracující úřady a organizace jsou Kancelář prezidenta ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo kultury ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Folklorní sdružení ČR.