Putovní panelová výstava map připravená odborem strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ve spolupráci s Výzkumným centrem historické geografie bude poprvé k vidění od  od 18. října 2018 do konce října  v prostorách Škodova paláce (budova Magistrátu hlavního města Prahy) na adrese Jungmannova 35/29 na Praze 1. Poté se postupně objeví v dalších krajích České republiky. Výstava navazuje na stejnojmennou konferenci, která se konala v Praze 17. října 2018 a  jejím hlavním tématem je historický i současný vývoj územně správního členění našeho státu.  K vidění budou unikátní reprodukce historických map, jež znázorňují jednotlivé etapy vývoje hranic našich regionů od zemí, přes historické kraje až k samosprávným krajům.