Začátkem května se ve Státním okresním archivu ve Žďáru nad Sázavou uskutečnilo již 7. setkání kronikářů. Tentokráte byli pozváni hasiči, kteří píší kroniku SDH. Na Žďársku působí 11 000 hasičů v 257 jednotkách SDH.

“ V polovině z nich se píše kronika,“ prohlásil Mgr. M. Kružík, který odborně referoval o problematice. Jednak sám píše kroniku, jednak metodicky pomáhá zejména začínajícím. Přítomní si mohli prohlédnout vystavené publikace kronikářů s vlastivědnou tematikou. Mezi nimi se objevily i dvě, které byly věnovány kulatému výročí hasičů. Autorem jedné z nich byl PhDr. M.Šikula
z Bohuňova, jenž současně píše kroniku obce. Patří k známým publicistům. Přispívá do regionálního tisku, ale také do prestižního celostátního periodika s názvem MUZEUM. To vydává pražské Národní muzeum a pan Šikula přiblížil vývoj našeho kronikářství od roku 1920 do současnosti.
Zajímavým překvapením ve Žďáru se stala brožurka hasičky, kronikářky a redaktorky H. Křížové.
Pravidelné roční setkávání žďárských kronikářů se vyznačuje nevšední raritou. Kvůli malé kapacitě knihovny, kde se koná, se opakuje čtyřikrát. Dvakrát s dopoledním a dvakrát s odpoledním začátkem.