Redakce časopisu PTP se obrací na kronikáře s žádostí o vyhledání kronikářských zápisů zřejmě po r. 1989 o mladých mužích, kteří v padesátých a šedesátých letech z politických důvodů nesměli absolvovat vojenskou základní službu se zbraní, a proto byli začleněni do tzv. Pomocných technických praporů. Lidově se jim říkalo pétépáci a doslova otrocky pracovali zejména v dolech.


V žádosti, která mi byla tlumočena, se doslova říká:
„Bylo by možno zjistit (ověřit), v jakém rozsahu a obsahu jsou v kronikách zachyceny osudu pétépáků a jejich rodin? Pokud ano, přivítám kontakt s osobou, která o tom něco ví.“
Zápis v kronice a adresa by se staly podkladem k dalšímu jednání. Tuto prosbu vyslovil Ing. J. Ryba za kulturní komisi redakce. Jeho internetová a domácí adresa: jaroslav.ryba@icl.cz

J. Košťák