Pan Záhora se narodil v roce 1943 v Třebějicích. Vystudoval Gymnasium v Soběslavi a agronomickou fakultu VŠ zemědělské v Praze. Následovalo postgraduální studium na fakultě v Českých Budějovicích. Po skončení studia pracoval ve státním sektoru zemědělství v hospodářských funkcích.

Do Černé v Pošumaví se s rodinou přistěhoval počátkem roku 1971. O šest let později byl ustanoven obecním kronikářem.  S přestávkou mezi lety 1990-2002 je obecním kronikářem stále.

Kronika, kterou začal psát pan Záhora v roce 1977, je psána ručně a zpracovává historii obce od jejího vzniku (žádné staré kroniky nebyly tehdy k dispozici).

Originál je uložen v archivu Obecní kroniky na Obecním úřadě. Do elektronické podoby jej přepsal v letech 2005-2008 a zahrnuje období historického vzniku obce a léta 1977 – 1989.

Od roku 1990 do roku 2002 se kronika v obci nevedla, neboť žádný kronikář nebyl k dispozici.

V roce 2003 se pan Záhora do funkce kronikáře opět vrátil, doplnil celé zbývající období a pokračuje dále. Jeho koníčkem je historie a částečně i novinařina, což dokládá pravidelnými příspěvky do místního Zpravodaje a články do Českokrumlovského deníku. Za finanční podpory OÚ Černá v Pošumaví, vydal brožuru Z pera kronikáře aneb Všehochuť o Černé v Pošumaví (r. 2010), a publikaci Černá v Pošumaví-historie i současnost (2011). V letošním roce slaví obec Černá v Pošumaví 750 let od svého založení – k této příležitosti byla opět za podpory obecního úřadu vydána publikace Černá v Pošumaví 1268-2018.

Pan Ing. František Záhora je nadšeným kronikářem tělem i duší. Svojí práci vykonává s láskou. Díky jemu zůstanou zaznamenána všechna více či méně důležitá dění v obci. Rádi bychom mu touto cestou poděkovali za jeho zájem a nasazení.

Eva Brunerová

Černá v Pošumaví

Poznámka redakce: O publikaci Černá v Pošumaví 1268 – 2018 zveřejníme v kronikářském zpravodaji zvláštní článek.